Модуль спрямований розширити ваші уявлення про історію створення сім’ї та шлюбу,типи сімей, психологію родинних взаємин і виховання сімейних цінностей на теренах України в давнину.

Модуль сприятиме продуктивності та якості виховної роботи, налагодженню партнерських стосунків між членами освітнього процесу, може бути застосований у роботі з батьками з метою самоосвіти. 

Якщо Вас зацікавили ці питання, то реєструйтеся на дистанційний модуль «Сімейні цінності (історичний та етичний контент)». 

Представлено систему концептуальних засад у роботі педагогів задля виховання свідомих громадян України, формування ключових компетентностей учнів та орієнтирів у здійсненні освітніх та виховних проектів в освітньому закладі. Запропоновано практичне втілення системи громадянської освіти, що є системою навчання, яка передбачає створення умов для становлення моральної громадянської позиції, громадянської компетенції й набуття досвіду суспільно корисної громадянської діяльності в контексті безперервної освіти.

Якщо Ви є вчителем початкових класів, вихователем ГПД або вихователем закладу загальної середньої освіти і маєте бажання дізнатися: як має бути правильно організовано освітнє середовище та освітній процес в ГПД, якими є чинні нормативні документи, що регламентують таку діяльність, не витрачайте марно час. Оберіть для дистанційного навчання модуль «Організація освітнього процесу групи продовженого дня (ГПД)» і знайдіть правильні відповіді на свої запитання.

Навчання чи виховання? Які пріоритети сучасної освіти? Чому підхід «компетентнісний»? А процес «освітній»? Що є наскрізною складовою освітнього процесу Нової української школи? Якщо Ви ставите перед собою такі питання, то зареєструйтеся на дистанційний модуль «Основні засади виховання», який ознайомить Вас з основними принципами та сучасними підходами до виховання в контексті реформування системи освіти.

Музейна педагогіка передбачає формування громадянської, комунікативної, загальнокультурної компетенції відвідувачів, активізацію їх творчих здібностей особистості. Музеї приваблюють дитину, пробуджуючи її активність своєї предметністю, реальністю і унікальною конкретикою. Тому важливим напрямком співпраці має стати пошук реального діалогу між музеєм та навчальними закладами і розвиток партнерської взаємодії у напрямку реальних змін у змісті та якості вітчизняної освіти. Модуль передбачає знайомство з дієвими інструментами і обговорення їхньої доцільності у виховній роботі.

Унікальний потенціал позашкільної освіти розширює можливості всій системи загальної освіти, виграє визначальну роль в її модернізації, а саме в забезпеченні наступності освітніх програм, посиленні особистісної, творчої, практичної і соціальної складової змісту освіти.  

У даному модулі висвітлюються питання розвитку системи позашкільної освіти в умовах реалізації Концепції нової української школи.

Метою модуля є підвищення професійно-педагогічної, загальнокультурної, комунікативної, соціальної компетентності педагогів закладів позашкільної освіти.

Опанування нових підходів до організації позаурочної діяльності   педагога,  створення сприятливих умов для розвитку особистості дитини та «м’яке" управління цим процесом.