Для вчителів хімії, біології, основ здоров'я

Даний модуль розрахований на вчителів хімії, які мають достатній рівень володіння інформаційними технологіями, працюють з хмарними сервісами, використовують їх у дистанційному та змішаному навчанні.

Мета модулю:

            Звернути увагу на особливості дистанційного навчання саме хімії

            Ознайомити учителів хімії з досягненнями колег, кращим досвідом

            Надати методичні рекомендації з організації дистанційного та змішаного навчання

У модулі розглядяються методичні та дидактичні питання вибору зручної моделі навчального процесу, що відповідає карантинним обмеженням і заходам безпеки. Надається стисла характеристика дистанційного і змішаного навчання: демонструються сильні та слабкі сторони кожної моделі.   Матеріал орієнтований на вчителів біології і хімії.

Модуль орієнтований на вчителів хімії,  біології та екологіїОбговорюються питання споживності продуктів і  використання харчових добавок; склад і дія поширених медичних препаратів; дія на організм засобів побутової хімії, фарб і розчинників та багато іншого. Як розширити межі програми, для тих, кому це цікаво, і чим урізноманітнити навчальний матеріал, читайте в цьому модулі. 

Модуль орієнтований на вчителів хімії. Обговорюються питання про природні енергетичні ресурси і їх переробку; види палива та їх класифікація; охорону довкілля під час переробки вуглеводневої сировини;  види пластмас і канчуків; класифікація та виготовлення волокон. Як розширити межі програми, для тих, кому це цікаво, і чим урізноманітнити навчальний матеріал, читайте в цьому модулі. 

Модуль орієнтований на вчителів хіміїСучасні зміст шкільного предмету хімія містять окремі фрагменти теорії, які часто важко пояснити на основі програмного матеріалу. Як розширити межі програми, для тих, кому це цікаво, і чим урізноманітнити навчальний матеріал, читайте в цьому модулі. 

 Курс „Проблеми безпечного використання засобів побутової хімії” призначений для широкого кола слухачів: викладачів хімії, біології, екології, безпеки життєдіяльності, викладачів економіки, класних керівників, а також вихователів і завгоспів дошкільних навчальних закладів. За виконання програми модуля нараховується 20 год. (0,66 кредита).

Модуль передбачає ознайомлення з нормативною базою та методичним забезпеченням профільного навчання, з підходами до диференціації старшої школи в країнах зарубіжжя. Учителі розглянуть специфіку викладання хімії в класах різних напрямів профілізації, психологічні особливості учнів, що обирають різні профілі,  основні методичні прийоми навчання учнів старших класів та місце комп'ютерних технологій у профільному навчанні.

Методика  візуалізації навчального матеріалу  для розвитку пізнавальних інтересів учнів. Формування вмінь самостійно аналізувати інформацію та  користуватися нею в процесі опанування знань.

Аналіз шкільної практики з проблеми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, рекомендації з методики організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, спрямованої на розвиток пізнавальної активності, самостійності та критичного мислення на уроках.

Модуль передбачає ознайомлення вчителів з аналізом психолого-педагогічної літератури та шкільної практики з проблеми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів; структурою пізнавальної дільності учнів, її значенням у формуванні ключових компетентностей. Модуль також знайомить вчителів з методичними підходами до розвитку навчально-пізнавальної діяльності учнів, зокрема пізнавальної активності та самостійності.