Основи здоров'я і екологія

Серед Цілей сталого розвитку, прийнятих Генеральною асамблеєю ООН (вересень, 2015) визначено й такі, що стосуються збереження здоров’я впродовж життя, забезпечення якісної освіти, збереження екосистем суші від деградації тощо. Визначені цілі - це пріоритетні напрями, які визначають подальшу взаємодію громадян із соціумом, ресурсами і довкіллям, щоб зменшити глобальні ризики для життя і здоров’я людей: зміни клімату, втрату озонового шару, деградацію природних систем, втрату біорізноманіття. Саме запобіганню втрати біорізноманіття – системи стабілізації і збереження сталості біосфери – присвячено означений модуль.

Змістово він торкається проблеми збереження здоров’я у контактах з отруйними плазунами. Адже змії – одна з найразливіших груп тварин, щодо котрих є спектр забобонів, стереотипів і небезпечних моделей поведінки, які загалом призводять до скорочення популяцій змій, руйнування екологічних зв’язків і, відповідно, створення нових екологічних ризиків. Власне, модуль присвячено розкриттю "Цілі 3" -  деяких екологічних ризиків збереження здоров’я при зустрічі зі зміями, більша частина видів котрих є неотрутні і жодної загрози здоров’ю людей не несуть. Додатково подаються рекомендації щодо першої домедичної допомоги в разі укусів плазунів.

Генеральною асамблеєю ООН (вересень, 2015) визначено ряд пріоритетних напрямів, що слугують дороговказами для сучасних суспільств - Цілі сталого розвитку. Реалізація цих цілей, а саме- забезпечення здорового способу життя, освіти впродовж життя, адаптація до змін клімату, збереження екосистем океану та суходолу тощо – є необхідної умовою успішного сьогодення і майбутнього. Власне, модуль присвячено розкриттю Цілі 3-  деяких екологічних ризиків збереження здоров’я, притаманних Україні через  комплекс її природних умов та  внаслідок специфіки антропогенної діяльності, господарювання та споживання.  Серед аспектів, визначених у модулі – запобігання хворобам, викликаним радоновим забрудненням, ознайомлення зі значенням і роллю озонового шару задля існування життя, убезпечення від УФ-опромінення та контактів з приземним озоном.

Екологічна ситуація в Україні і світі, виникнення і поширення ідей екологічного менеджменту, нормативно-правова база та міжнародні екологічні стандарти. Основні інструменти екологічного менеджменту та механізми екологічної відповідальності. За виконання програми модуля нараховується 20 год. (0,66 кредита).

Профілактична робота педагогів під час навчально-виховного процесу щодо попередження виникнення соціально небезпечних  хвороб. Ознайомлення освітян з досягненнями медицини щодо профілактики СНІДу.