Комунікативна стратегія освіти — одна з основ трансформації освітнього простору на шляху до формування особистості, яка відповідає сучасному рівню культури і комунікації.
Представлено теоретичні знання та практичні вміння словесників, необхідні для реалізації комунікативної змістової лінії навчальних програм.
Запропоновано систему вправ і завдань, спрямованих на розвиток критичного мислення, вони удосконалять уміння моделювати уроки з розвитку усного й писемного мовлення учнів.

Ознайомлення з методикою впровадження текстоцентричного підходу; шляхами та засобами формування комунікативної, лінгвістичної та культурологічної  компетентності учнів у процесі роботи з текстом; методикою аналізу текстів різних стилів та типологічних значень, технологіями створення різноманітних завдань розвивального характеру.