Представлений модуль дорівнює 20 год.,  або 0,66 кредиту EK

Мисленню можна навчити, вважає Едвард де Боно. Програми навчання мислення доктора де Боно використовуються в системішкільної освіти багатьох країн. Пропонуємо познайомитися з латеральним мисленням та спробувати застосувати його інструменти під час роботи над оповіданням «Геній» сучасного китайського письменника МоЯня. Адже, на думку дослідника, якість нашого мислення  визначає гатунок нашого майбутнього. Модуль розрахований на 20 годин для педагогів усіх спеціальностей.

Успішна реалізація основної мети української школи, яка полягає у підготовці до життя активної компетентної особистості, можлива лише за умови врахування її особистісних здібностей, якостей, нахилів та потреб.Знання теорії множинності інтелекту Г. Гарднера допоможуть в цьому процесі. Педагоги  продіагностують власні рівні сформованості окремих типів інтелектута розвиватимуть навички застосування різних вправ у процесі навчання літератури, що враховують наявні типи  інтелектів в учнів.

Дистанційний курс «Сучасний урок літератури (методичний аспект)» спрямований на підвищення рівня науково-теоретичної, методичної, практичної та загальнокультурної підготовки вчителя літератури

Анотація курсу: сучасного вчителя має відрізняти високий рівень загальної культурної ерудиції, над підвищенням якого він повинен постійно працювати, зокрема і у  процесі  навчання в системі післядипломної педагогічної освіти. Розвиваючи власний рівень культурної обізнаності, педагог удосконалює свою професійну компетентність, зокрема  таку її складову, як загальнокультурна компетентність. Основою загальнокультурної компетентності  вітчизняного вчителя є знання про витоки духовної культури людства – міфологію та відображені в ній найдавніші уявлення людей про оточуючий світ. Дистанційний курс «Порівняльний аналіз античної та давньоруської міфології як засіб розвитку загальної культури вчителя» містить стислий та доступний виклад основних античних та давньоруських міфологічних понять, вірувань та уявлень. Він спрямований на формування загальнокультурної компетентності вітчизняного вчителя, на підвищення рівня науково-теоретичної, методичної та практичної підготовки учителів із проблем виховання духовно багатої особистості учня, використання у роботі з ним знань про міфологічну культуру як підґрунтя духовного розвитку людства.