Діти з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі дошкільного закладу: інструментарій для асистента вихователя

Пропонується ознайомитись з основними поняттями інклюзивної освіти; принципами та підходами в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами; роллю асистента вихователя в групі закладу дошкільної освіти; інструментарієм та моделями практичної корекційної діяльності. Розкрито важливість: взаємодії асистента та вихователя під час освітнього процесу; створення позитивної атмосфери в дитячому колективі; залучення до освітнього процесу батьків як рівноправних партнерів; створення індивідуальної програми розвитку дитини; реалізації командного підходу в освітньому процесі дітей.
Розглянуто засоби арт-терапевтичної педагогіки, як ефективної форми корекційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Робота вихователя в інклюзивній групі передбачає такі педагогічні впливи, методи і прийоми, що зорієнтовані на освітню потребу дитини. Це зумовлює знання нозографії та підбір тотожної моделі педагогічного супроводу й підтримки. Різноманітність психофізичного розвитку дітей обумовлена характеристикою вроджених чи набутих розладів. Інколи їхня подібність вимагає особливості уваги до дитини. Тривале спостереження за поведінкою дошкільника – основа успішної корекційної роботи.

Увага: даний модуль розрахований на 30 годин (1 кредит ЄКТС)

Розкривається сутність інклюзивної освіти, говориться про основні функції, завдання, необхідні компетентності асистента, робиться наголос на необхідності налагодження співпраці з вчителем, батьками дітей з особливими потребами та способах підтримки позитивних взаємин в дитячому колективі.

Завдання, що поставлено в модулі: сфокусувати увагу на міжнародних документах з прав дитини; зосередитися на національному законодавстві з прав і свобод дитини з особливими освітніми потребами в площині реалізації міжнародних документів; акцентувати увагу на обговоренні філософських основ інклюзії, зокрема на проблемі формування толерантності в суспільстві; поширювати інформацію про нову філософію освіти, створюючи для цього необхідні умови інклюзивного навчання: поважати, захищати, забезпечувати.

Наслідком професійного зростання та розвитку професійних здібностей педагога закладу дошкільної освіти стане удосконалення його фахової компетентності, яку набуває слухач під час опрацювання модуля та виконання практичного завдання.

Організація та методичний супровідосвітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами в умовах дистанційного та змішаного навчання; представлено інструкції та пам’ятки щодо адаптації та подачі навчального матеріалу. Описано важливі коректурні прийоми, які необхідно використовувати в процесі дистанційного навчання, виконання домашніх завдань з дітьми, які мають різні інтелектуальні можливості.

Представлено завдання та вправи, зазначено корисні онлайн-ресурси з визначеної теми.Розкрито методи і форми дистанційного та змішаного навчання, особливості психолого-педагогічного супроводу і соціалізації дітей з особливими освітніми потребами.

Що таке інклюзія? Як має бути організовано інклюзивне навчання в ГПД відповідно до чинного законодавства? Скільки має перебувати осіб з особливими освітніми потребами в ГПД одночасно? На ці та інші запитання Ви дістанете відповідь, якщо зареєструєтесь на дистанційний модуль «Інклюзивна ГПД: особливості організації та функціонування».


У модулі йдеться про особливості організації навчального закладу, що орієнтується на інклюзивні цінності; розповідається про необхідні складові реалізації такого підходу: інклюзивну культуру, інклюзивну політику, інклюзивну практику.