Етапи становлення гармонії в системі взаємодій вчителя в реалізації задач освітнього процесу. Психофізіологічний аспект розуміння себе і своєї професії. Пошук балансу рівноваги своїх дій та реалізація власного професійного «щастя». Набуття впевненості та позитивного сприйняття світу. Сподіваюсь, що час проведений спільно, буде для Вас: корисним, цікавим та надихаючим. Бажаю Вам несподіваних відкриттів, мотивуючих заохочень та позитивних вражень! Ми здатні змінюватись і змінювати світ!

Особливості психофізіології дітей, які не розмовляють, або мають затримками мовленнєвого розвитку. Процеси становлення дитячого мовлення в нормі і які сигнали свідчать про негаразди та мають нас занепокоїти. Як і коли, та за яких обставин, у дітей виникає потреба спілкуватися, і що робити педагогам (батькам) щоб дитина швидше почала розмовляти. Сподіваюсь, що час проведений спільно, буде для Вас: корисним, цікавим та надихаючим. Бажаю Вам несподіваних відкриттів, мотивуючих заохочень та позитивних вражень! Ми здатні змінюватись і змінювати світ!

Розбираємось в тонкощах психофізіологічних механізмів маніпуляцій людської свідомості. Розглядаємо діяльність мозку під час сприйняття інформації. Вплив емоцій та почуттів на якість оцінки інформаційних повідомлень. Особливості впливу телебачення, радіо, Інтернету, соціальних мереж на наші дії. Сподіваюсь, що час проведений спільно, буде для Вас: корисним, цікавим та надихаючим. Бажаю Вам несподіваних відкриттів, мотивуючих заохочень та позитивних вражень! Ми здатні змінюватись і змінювати світ!

Розкрито де які з особливостей роботи мозку та впливів на дії людини в різноманітних життєвих ситуаціях. Означено механізми впливу тіла на психофізіологічний стан людини. Показано можливі шляхи впливів на окремі дії людини та можливі наслідки цих дій для виникнення почуття щастя у людини. Сподіваюсь, що час проведений спільно, буде для Вас: корисним, цікавим та надихаючим. Бажаю Вам несподіваних відкриттів, мотивуючих заохочень та позитивних вражень! Ми здатні змінюватись і змінювати світ!

Особливості психофізіології дітей, які не розмовляють, або мають затримками мовленнєвого розвитку. Процеси становлення дитячого мовлення в нормі і які сигнали свідчать про негаразди та мають нас занепокоїти. Як і коли, та за яких обставин, у дітей виникає потреба спілкуватися, і що робити педагогам (батькам) щоб дитина швидше почала розмовляти. Сподіваюсь, що час проведений спільно, буде для Вас: корисним, цікавим та надихаючим. Бажаю Вам несподіваних відкриттів, мотивуючих заохочень та позитивних вражень! Ми здатні змінюватись і змінювати світ!